اعضای هیات علمی

فرخ امینی فر

فرخ امینی فر،

دانشیار
 • عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی
 • عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE
 • همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی
 • عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 • عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده
 • عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران
 • عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی
 • عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی
 • عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا
 • عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران
 • عضو کمیته مشورتی USERN
 • عضو کمیته اروابط بین الملل انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
 • عضو کمیته اموزش و پژوهش انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 61119747
اتاق : 2 - 319
صفحه رخ نما
Scopus
 • 3650 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
 • 5069 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.