اعضای هیات علمی

فرخ امینی فر

فرخ امینی فر،

دانشیار
 • ، Committee Member, Transmission Security (TS) Subcommittee, Power System Operation (PSO) Committee, IEEE Power & Energy Society
 • ، Committee Member, Reliability, Risk, and Probability Applications (RRPA) Subcommittee, Power System Analysis, Computing and Economics (PSACE) Committee, IEEE Power & Energy Society
 • ، عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی
 • ، عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE
 • ، همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی
 • ، عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
 • ، عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 • ، عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده
 • ، عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران
 • ، Proctor to guide and oversee competing teams for the IEEEXtreme 10.0
 • ، عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی
 • ، عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی
 • ، عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا
 • ، عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران
 • ، عضو کمیته مشورتی USERN
 • ، IEEE Iran Section, Promotion Committee Chair
 • ، عضو کمیته اموزش و پژوهش انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
 • ، عضو کمیته اروابط بین الملل انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 61119747
اتاق : 2 - 319
صفحه رخ نما
Scopus
 • 2691 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۹
Google Scholar
 • 3673 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال