اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2416 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
Google Scholar
  • 3398 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.