اعضای هیات علمی

فرشاد لاهوتی

فرشاد لاهوتی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084314
اتاق : 2-511
صفحه رخ نما
Scopus
  • 779 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1230 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

نام نوع تلفن آدرس  
مخابرات چند رسانه ای بی سیم پژوهشی ساختمان جدید،331 مخابرات-چند-رسانه-ای-بی-سیم