اعضای هیات علمی

فرشاد لاهوتی

فرشاد لاهوتی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084314
اتاق : 2-511
صفحه رخ نما
Scopus
  • 561 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
  • 960 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

نام نوع تلفن آدرس
سیستم های پیشرفته مخابرات سیار پژوهشی 61119727 ساختمان جدید،301،330،331
مخابرات چند رسانه ای بی سیم پژوهشی ساختمان جدید،331