اعضای هیات علمی

فرشاد لاهوتی

فرشاد لاهوتی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084314
اتاق : 2-511
صفحه رخ نما
Scopus
  • 646 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1093 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

نام نوع تلفن آدرس
سیستم های پیشرفته مخابرات سیار پژوهشی 61119727 ساختمان جدید،301،330،331
مخابرات چند رسانه ای بی سیم پژوهشی ساختمان جدید،331