اعضای هیات علمی

فرشاد لاهوتی

فرشاد لاهوتی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084314
اتاق : 2-511
صفحه رخ نما
Scopus
  • 557 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۹
Google Scholar
  • 944 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها