اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084371
اتاق : ساختمان فشارقوی-25
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1238 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 2307 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

کارشناسی ارشد ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

دکتری ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

فعالیت های علمی