اعضای هیات علمی

مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084225
اتاق : 2-609
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3309 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 4813 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال