اعضای هیات علمی

سعید افشارنیا

سعید افشارنیا،(مرحوم)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084179
اتاق : 2-731
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1804 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 2437 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام نوع تلفن آدرس  
بررسی سیستم های قدرت پژوهشی 61114937 ساختمان قدیم - طبقه دوم بررسی-سیستم-های-قدرت
بررسی سیستم های قدرت آموزشی 61114937 ساختمان قدیم - طبقه دوم بررسی-سیستم-های-قدرت1