اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
  • ، مدیر گروه فناوری اطلاعات - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 210 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 359 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.