اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
  • ، Technical Program Committee member of "International Symposium on Telecommunications"
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 149 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 240 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.