اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
  • ، Technical Program Committee member of "International Symposium on Telecommunications"
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 149 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 249 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.