اعضای هیات علمی

آزاده شاکری

آزاده شاکری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82085022
اتاق : 2-517
صفحه رخ نما
Scopus
  • 953 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 1721 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

نام نوع تلفن آدرس  
سیستم های هوشمند اطلاعات پژوهشی 61119723 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان جدید، اتاق ۳۱۴ سیستم-های-هوشمند-اطلاعات1
سیستم های هوشمند اطلاعات پژوهشی 61119723 ساختمان جدید، اتاق ۳۱۴ سیستم-های-هوشمند-اطلاعات