اعضای هیات علمی

صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 2843 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3923 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

نام نوع تلفن آدرس  
انتقال توان بدون تماس و بی‌سیم پژوهشی 188
سیستم های حرکت پیشرفته پژوهشی ساختمان جدید،427 سیستم-های-حرکت-پیشرفته
مبانی مهندسی برق آموزشی 61114361 مبانی-مهندسی-برق