اعضای هیات علمی

صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 2534 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 3523 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

نام نوع تلفن آدرس
انتقال توان بدون تماس و بی‌سیم پژوهشی
سیستم های حرکت پیشرفته پژوهشی ساختمان جدید،427
مبانی مهندسی برق آموزشی 61114361