اعضای هیات علمی

زینب سنائی

زینب سنائی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089750
اتاق : 2-408
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

سرپرست آزمایشگاه ادوات انرژی نانوساختار

 

موضوعات پژوهشی:

ساخت باتری های لیتیم یونی

ساخت ابرخازن ها

ساخت ادوات انرژی هیبریدی

پیل های سوختی میکروبی

باتری های سدیم یون

باتری های لیتیم-سولفور

Scopus
  • 267 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 404 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

پروفایل

  • ، جلسه با پژوهشکده میکرواپتیک 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1386 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1380 ← 1384

فعالیت های علمی