اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زینب سنائی

زینب سنائی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089750
اتاق : 2-408
فایل رزومه :   دانلود

 

سرپرست آزمایشگاه ادوات انرژی نانوساختار

 

موضوعات پژوهشی:

ساخت باتری های لیتیم یونی

ساخت ابرخازن ها

ساخت ادوات انرژی هیبریدی

پیل های سوختی میکروبی

باتری های سدیم یون

باتری های لیتیم-سولفور

Scopus
  • 205 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1386 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1380 ← 1384

فعالیت های علمی