اعضای هیات علمی

زینب سنائی

زینب سنائی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82085050
اتاق : 2-408
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

سرپرست آزمایشگاه ادوات انرژی نانوساختار

 

موضوعات پژوهشی:

ساخت باتری های لیتیم یونی

ساخت ابرخازن ها

ساخت ادوات انرژی هیبریدی

پیل های سوختی میکروبی

باتری های سدیم یون

باتری های لیتیم-سولفور

Scopus
  • 524 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 628 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پروفایل

  • جلسه با پژوهشکده میکرواپتیک 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1386 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1380 ← 1384

کلمات کلیدی