اعضای هیات علمی

زینب سنائی

زینب سنائی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089750
اتاق : 2-408
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

سرپرست آزمایشگاه ادوات انرژی نانوساختار

 

موضوعات پژوهشی:

ساخت باتری های لیتیم یونی

ساخت ابرخازن ها

ساخت ادوات انرژی هیبریدی

پیل های سوختی میکروبی

باتری های سدیم یون

باتری های لیتیم-سولفور

Scopus
  • 285 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 430 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

پروفایل

  • جلسه با پژوهشکده میکرواپتیک 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1386 ← 1389

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی الکترونیک

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1380 ← 1384

فعالیت های علمی