اعضای هیات علمی

علی الفت

علی الفت،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084338
اتاق : 1-414
صفحه رخ نما
Scopus
  • 262 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 383 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

پروفایل

  • ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی