اعضای هیات علمی

علی الفت

علی الفت،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084338
اتاق : 1-414
صفحه رخ نما
Scopus
  • 318 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 460 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

پروفایل

  • مسیول آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی 1391←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- مخابرات

1375 ← 1382

کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق- مخابرات

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق- مخابرات

1366 ← 1371

فعالیت های علمی