اعضای هیات علمی

علی الفت

علی الفت،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084338
اتاق : 1-414
صفحه رخ نما
Scopus
  • 304 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 435 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

  • مسیول آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی 1391←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- مخابرات

1375 ← 1382

کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق- مخابرات

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق- مخابرات

1366 ← 1371

فعالیت های علمی