اعضای هیات علمی

علی الفت

علی الفت

مرتبه علمی : استاد
  • مسیول آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084338
اتاق : 1-414
صفحه رخ نما
Scopus
  • 392 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 538 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 1394←1401
  • مسیول آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی 1391←1403

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- مخابرات

1375 ← 1382

M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق- مخابرات

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق- مخابرات

1366 ← 1371

کلمات کلیدی