اعضای هیات علمی

علی الفت

علی الفت،

دانشیار
  • ، مسیول آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084338
اتاق : 1-414
صفحه رخ نما
Scopus
  • 287 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 405 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، مسیول آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی 1391←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی