مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس : 82084963
اتاق: 2-418
پست الکترونیکی

آزمایشگاههای پژوهشی

ادوات نانو بیو الکترونیک (سیدشمس ا لدین مهاجرزاده)
ادوات نانو بیو الکترونیک (محمد عبدالاحد)
آزمایشگاه پروژه (مصطفی ارسالی صالحی نسب)
آزمایشگاه پروژه (مهدی مدرسی)
آزمایشگاه سامانه های ریز و بسیار ریز (مرتضی فتحی پور)
سیستمهای مجتمع زیستی (امید شعاعی)
طیف نگاری مادون قرمز نزدیک (سیدکمال الدین ستاره دان)
فوتوولتایک (پایلوت) (ابراهیم اصل سلیمانی)
لایه نازک (ابراهیم اصل سلیمانی)
نانو الکترونیک محاسباتی (مهدی پور فتح)
نوسانات فرآیند در سیستم های دیجیتال (علی افضلی کوشا)
هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال (علی افضلی کوشا)
ادوات انرژی نانو ساختار (زینب سنائی)
آزمایشگاه پروژه (بهجت فروزنده)
الکترونیک 1 (حیدر رمضانی تبار)
الکترونیک 2 (محمدرضا کلاه دوز اصفهانی)
الکترونیک 3 (صمد شیخائی)
الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی (شاهرخ فرهنگی)
تراهرتز فوتو الکترونیک (محمد نشاط)
شبیه سازی و مدل سازی افزاره های نیمه هادی (مرتضی فتحی پور)
مدارات و سیستمهای پیشرفته مخابرات داده (صمد شیخائی)
مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست (ناصر معصومی)
نانو الکترونیک (سیدشمس ا لدین مهاجرزاده)
نانو سیستم های توان پایین سرعت بالا (علی افضلی کوشا)