- دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۲

سیستم های دیجیتال

معرفی گرایش سیستم‌های دیجیتال

 پیشرفت های چشمگیر در فن آوری ساخت سیستم‎های الکترونیکی از یک طرف و نیاز بازار به مجتمع سازی یک سیستم کامل شامل بخش‎های دیجیتال و آنالوگ، نرم افزار و سخت افزار بر روی یک تراشه از طرف دیگر، سوالات و ابهامات جدیدی مانند چگونگی طراحی در سطح سیستم، آشنایی با مفاهیم سیستم‎های نهفته، آشنایی با برنامه نویسی شی گرا در طراحی سیستمی، چگونگی بکارگیری ابزار CAD در روند جدید طراحی از سطح سیستم تا لی اوت و نظایر اینها، در ذهن دانشجویان ایجاد نموده است.

گرایش جدید سیستمهای دیجیتال سعی بر آن دارد که دانشجویان را با این مفاهیم در قالب دروس جدید و متنوعی با عنوان‎های ذکر شده در بالا آشنا نماید.

مدیر گروه

استاد
شماره تماس : 82084311
اتاق: 1-318
پست الکترونیکی