هیأت رئیسه دانشکده هیأت رئیسه دانشکده

 

ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجید نیلی احمد آبادی

معاون اداری و مالی
محمدرضا کلاهدوز اصفهانی

تصویر araabi

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  بابک نجار اعرابی

تصویر khosravi

معاون آموزشی
رامتین خسروی