اعضای هیات علمی

محمدامین صادقی

محمدامین صادقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089774
اتاق : 2-717
صفحه رخ نما
Scopus
  • 791 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
Google Scholar
  • 1808 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

پروفایل

  • رئیس کمیته آموزش المپیاد بین‌المللی کامپیوتر 2017 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی