اعضای هیات علمی

محمدامین صادقی

محمدامین صادقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089774
اتاق : 2-717
صفحه رخ نما
Scopus
  • 734 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 1512 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

پروفایل

  • ، رئیس کمیته آموزش المپیاد بین‌المللی کامپیوتر 2017 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی