اعضای هیات علمی

بهجت فروزنده

بهجت فروزنده،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084301
اتاق : 2-616
صفحه رخ نما
Scopus
  • 248 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بیرمینگهام ، الکترونیک

1371 ← 1376

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، الکترونیک

1352 ← 1359

فعالیت های علمی