اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهجت فروزنده

بهجت فروزنده،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084301
اتاق : 2-616
Scopus
  • 216 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بیرمینگهام ، الکترونیک

1371 ← 1376

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، الکترونیک

1352 ← 1359

فعالیت های علمی