اعضای هیات علمی

بهجت فروزنده

بهجت فروزنده،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084301
اتاق : 2-616
صفحه رخ نما
Scopus
  • 359 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بیرمینگهام ، الکترونیک

1371 ← 1376

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، الکترونیک

1352 ← 1359

کلمات کلیدی