اعضای هیات علمی

محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد،

دانشیار
 • عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • داور بین المللی صندوق حمایت از فناوران سوییس
 • ریاست پژوهشکده الکتروتکنیک سرطان
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084307
اتاق : 1-416
صفحه رخ نما

برنده جایزه بین المللی مصطفی

عضو فدراسیون سرآمدان علمی کشور

برگزیده جوان فرهنگستان علوم در مهندسی برق

Scopus
 • 2078 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
 • 2409 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • ریاست پژوهشکده الکتروتکنیک سرطان 1400←…
 • داور بین المللی صندوق حمایت از فناوران سوییس 1397←…
 • استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395←…
 • عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، مهندسی برق - نانوالکترونیک

1388 ← 1401

کلمات کلیدی