اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه،

استادیار
  • ، عضو حقیقی شورای سیاستگذاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
صفحه رخ نما
Scopus
  • 362 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
  • 526 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

پروفایل

  • ، عضو حقیقی شورای سیاستگذاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران 1397←1400
  • ، مشاور مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1386 ← 1392

فعالیت های علمی