اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82085047
اتاق : 2-319
صفحه رخ نما
Scopus
  • 939 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 1169 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • عضو حقیقی شورای سیاستگذاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران 1397←1400
  • مشاور مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1386 ← 1392

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) ، مهندسی برق

1377 ← 1381

کلمات کلیدی