اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه،

استادیار
  • ، عضو حقیقی شورای سیاستگذاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
صفحه رخ نما
Scopus
  • 436 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 620 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

پروفایل

  • ، عضو حقیقی شورای سیاستگذاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران 1397←1400
  • ، مشاور مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1386 ← 1392

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) ، مهندسی برق

1377 ← 1381

فعالیت های علمی