اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
صفحه رخ نما
Scopus
  • 675 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 952 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

پروفایل

  • عضو حقیقی شورای سیاستگذاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران 1397←1400
  • مشاور مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1386 ← 1392

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) ، مهندسی برق

1377 ← 1381

کلمات کلیدی