اعضای هیات علمی

رشاد حسینی

رشاد حسینی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82085099
اتاق : 1-408
صفحه رخ نما
Scopus
  • 437 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 972 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

نام نوع تلفن آدرس  
آزمایشگاه گروه هوش ماشین و رباتیک (آزمایشگاه پروژه) پژوهشی ازمایشگاه-گروه-هوش-ماشین-و-رباتیک-ازمایشگاه-پروژه-1
آزمایشگاه بینایی و شنوایی محاسباتی پژوهشی ازمایشگاه-بینایی-و-شنوایی-محاسباتی