اعضای هیات علمی

امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل،

دانشیار
  • عضو کمیته پژوهش و فن آوری شرکت توانیر
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084372
اتاق : ساختمان فشارقوی-33
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1039 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1796 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.