اعضای هیات علمی

امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل،

استادیار
  • عضو کمیته پژوهش و فن آوری شرکت توانیر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084372
اتاق : ساختمان فشارقوی-33
صفحه رخ نما
Scopus
  • 964 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1606 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.