اعضای هیات علمی

صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • ، عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2001 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 2801 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، کویین ، مهندسی برق

1107 ← 1372

Ph.D ، کویین ، مهندسی برق

1107 ← 1376

B.Sc ، علم و صنعت ، مهندسی برق

1107 ← 1384

فعالیت های علمی