اعضای هیات علمی

صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • ، سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • ، سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • ، سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • ، عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 2279 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 3143 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

پروفایل

  • ، سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1377←1401
  • ، سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1377←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.Sc ، علم و صنعت ، مهندسی برق

1107 ← 1384

کارشناسی ارشد ، کویین ، مهندسی برق

1107 ← 1372

Ph.D ، کویین ، مهندسی برق

1107 ← 1376

فعالیت های علمی