اعضای هیات علمی

صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • ، عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1958 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 2651 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، Tehran ، مهندسی برق

1107 ← 1985

Ph.D ، Kingston ، مهندسی برق

1107 ← 1997

M.Sc ، Kingston ، مهندسی برق

1107 ← 1993

فعالیت های علمی