اعضای هیات علمی

صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • ، سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • ، سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • ، سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • ، عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2200 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 3039 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

  • ، سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1377←1401
  • ، سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1377←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، کویین ، مهندسی برق

1107 ← 1372

B.Sc ، علم و صنعت ، مهندسی برق

1107 ← 1384

Ph.D ، کویین ، مهندسی برق

1107 ← 1376

فعالیت های علمی