اخبار

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی دکتر پوریا جولانی با عنوان:"تفکیک پذیری:چهارچوبی ساده برای تحلیل و طراحی الگوریتم های آنلاین"

سخنرانی علمی دکتر پوریا جولانی با عنوان:"تفکیک پذیری:چهارچوبی ساده برای تحلیل و طراحی الگوریتم های آنلاین"سخنرانی علمی :

تفکیک پذیری:

"چهارچوبی ساده برای تحلیل و طراحی الگوریتم های آنلاین"

سخنران: دکتر پوریا جولانی

دکترای علوم محاسبات ،دانشگاه آلبرتا کانادا و محقق ارشد هوش مصنوعی ، شرکت دیپمایند (DeepMind (انگلستان)

زمان: سه شنبه  1401/2/20

مکان: پردیس فنی دانشگاه تهران- ساختمان کلاسهای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-کلاس شماره 2

آدرس کوتاه :