اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084181
اتاق : 1-230
Scopus
  • 219 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
  • 443 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی توکیوTokyo Institute of Technology ، مهندسی کامپیوتر-الگوریتم

1375 ← 1379

M.Sc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1369 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1363 ← 1368

فعالیت های علمی