اعضای هیات علمی

فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره،

دانشیار
 • ، عضو هیات علمی تحریریه نشریه بین المللی تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • ، مدیر گروه پژوهشی فناوری اطلاعات پژوهشکده فناوریهای همگرا
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084181
اتاق : 1-230
صفحه رخ نما
Scopus
 • 284 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
 • 587 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

پروفایل

 • ، عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 1397←1399
 • ، عضو کمیته علمی دومین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ICT در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته 1395←1395
 • ، عضو کمیته دایمی کنفرانس های سالانه انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) 1395←1397
 • ، متخصص کلینیک مشاوره حوزه شخصیت سازی در یادگیری الکترونیکی 1394←1394
 • ، عضو هیات علمی تحریریه نشریه بین المللی تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات 1394←…
 • ، عضو کمیته علمی سمپوزیوم بین المللی IST2016 1394←1395
 • ، عضو کمیته علمی هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 1394←1394
 • ، عضو کمیته علمی اولین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ICT در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته 1394←1394
 • ، عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1393←1394
 • ، عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران 1393←1396
 • ، عضو گروه تخصصی آموزشهای الکترونیکی دفتر گسترش آموزش عالی 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی توکیو ، مهندسی کامپیوتر-الگوریتم

1375 ← 1379

M.Sc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1369 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1363 ← 1368

فعالیت های علمی