اعضای هیات علمی

فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره،

دانشیار
 • عضو هیات علمی تحریریه نشریه بین المللی تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084181
اتاق : 1-230
صفحه رخ نما
Scopus
 • 325 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
Google Scholar
 • 680 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 1397←1399
 • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ICT در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته 1395←1395
 • عضو کمیته دایمی کنفرانس های سالانه انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) 1395←1397
 • متخصص کلینیک مشاوره حوزه شخصیت سازی در یادگیری الکترونیکی 1394←1394
 • عضو هیات علمی تحریریه نشریه بین المللی تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات 1394←…
 • عضو کمیته علمی سمپوزیوم بین المللی IST2016 1394←1395
 • عضو کمیته علمی هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 1394←1394
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ICT در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته 1394←1394
 • عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1393←1394
 • عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران 1393←1396
 • عضو گروه تخصصی آموزشهای الکترونیکی دفتر گسترش آموزش عالی 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی توکیو ، مهندسی کامپیوتر-الگوریتم

1375 ← 1379

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1369 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1363 ← 1368

فعالیت های علمی