اعضای هیات علمی

حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده،

استاد
 • مدیریت قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند
 • عضو کمیته مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو کمیته علمی جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی سیزدهمین جشنواره رازی
 • عضو شورای علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • عضو هیئت مشاوران مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی چهاردهمین جشنواره رازی
 • عضو هیئت علمی تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • عضو هیئت رئیسه نشست هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • رییس شاخه برق فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • عضویت وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
 • عضو کمیته علمی هیجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
 • عضو هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
 • عضو کمیته انتخابات و انتصابات بخش ایران IEEE
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • عضو گروه تخصصی مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • کارگروه تخصصی برنامه ریزی مهندسی پزشکی شورای گسترش وزارت علوم
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | مخابرات
شماره تماس : 82084909
اتاق : 2-509
صفحه رخ نما
Scopus
 • 6560 ارجاعات
 • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 10754 ارجاعات
 • 50 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

طرح های کاربردی