اعضای هیات علمی

حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده،

استاد
 • مدیریت قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند
 • عضو کمیته مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو کمیته علمی جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی سیزدهمین جشنواره رازی
 • عضو شورای علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • عضو هیئت مشاوران مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی چهاردهمین جشنواره رازی
 • عضو هیئت علمی تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • عضو هیئت رئیسه نشست هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • رییس شاخه برق فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • عضویت وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
 • عضو کمیته علمی هیجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
 • عضو هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
 • عضو کمیته انتخابات و انتصابات بخش ایران IEEE
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • عضو گروه تخصصی مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • کارگروه تخصصی برنامه ریزی مهندسی پزشکی شورای گسترش وزارت علوم
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | مخابرات
شماره تماس : 82084909
اتاق : 2-509
صفحه رخ نما
Scopus
 • 6560 ارجاعات
 • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 10754 ارجاعات
 • 50 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش سیگنال های تصویری 8101124 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/13 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1399
پردازش سیگنال های تصویری 8101124 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/08 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
شیوه ارائه مطالب فنی به زبان انگلیسی 8101667 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/10 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
پردازش سیگنال دیجیتال 2 8101123 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/11/03 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی 8101707 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 32 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
پردازش سیگنال های تصویری 8101124 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/26 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
شیوه ارائه مطالب فنی به زبان انگلیسی 8101667 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی 8101707 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/27 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
پردازش سیگنال های تصویری 8101124 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/03/27 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
شیوه ارائه مطالب فنی به زبان انگلیسی 8101667 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/28 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی 8101707 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/28 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
پردازش سیگنال های تصویری 8101124 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
شیوه ارائه مطالب فنی به زبان انگلیسی 8101667 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
پردازش سیگنال دیجیتال 2 8101123 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/21(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی 8101707 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/23(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1