اعضای هیات علمی

حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده،

استاد
 • مدیریت قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند
 • عضو کمیته مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو کمیته علمی جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی سیزدهمین جشنواره رازی
 • عضو شورای علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • عضو هیئت مشاوران مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی چهاردهمین جشنواره رازی
 • عضو هیئت علمی تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • عضو هیئت رئیسه نشست هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • رییس شاخه برق فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • عضویت وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
 • عضو کمیته علمی هیجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
 • عضو هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
 • عضو کمیته انتخابات و انتصابات بخش ایران IEEE
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • عضو گروه تخصصی مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • کارگروه تخصصی برنامه ریزی مهندسی پزشکی شورای گسترش وزارت علوم
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | مخابرات
شماره تماس : 82084909
اتاق : 2-509
صفحه رخ نما
Scopus
 • 6560 ارجاعات
 • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 10754 ارجاعات
 • 50 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.