اعضای هیات علمی

جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل،(بازنشسته)

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه مایکروویو-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084208
اتاق : 2-705
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1493 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2165 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه میشیگان - اناربور ، مهندسی برق

1357 ← 1361

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، مهندسی برق (الکترونیک)

1349 ← 1354

کلمات کلیدی