اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کاوه نیایش

کاوه نیایش،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084373
اتاق : ساختمان فشارقوی-34

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی آخن RWTH ، برق قدرت

1375 ← 1379

M.Sc ، دانشگاه تهران ، برق - الکترونیک

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق - مخابرات

1368 ← 1372

فعالیت های علمی