اعضای هیات علمی

کاوه نیایش

کاوه نیایش،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084373
اتاق : ساختمان فشارقوی-34
صفحه رخ نما
Scopus
  • 606 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی آخن RWTH ، برق قدرت

1375 ← 1379

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، برق - الکترونیک

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق - مخابرات

1368 ← 1372

فعالیت های علمی