اعضای هیات علمی

کاوه نیایش

کاوه نیایش،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084373
اتاق : ساختمان فشارقوی-34
صفحه رخ نما
Scopus
  • 605 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۸

پایان نامه ها و رساله ها