اعضای هیات علمی

حمید لسانی

حمید لسانی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084364
اتاق : 1-243
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2188 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، داندی ، برق

… ← 1366

کارشناسی ارشد ، تهران ، برق

… ← 1354

B.S ، تهران ، برق

… ←

فعالیت های علمی