اعضای هیات علمی

محمدحامد صمیمی

محمدحامد صمیمی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 88011247
اتاق : ساختمان فشارقوی، 33
صفحه رخ نما

سرپرست آزمایشگاه مبانی ماشین‌های الکتریکی و الکترومغناطیس

تدوین نظام‌نامه بهره‌برداری، نگهداری و تست و راه‌اندازی ترانسفورماتورهای قدرت

مشارکت در تدوین بروشور فنی 812 سیگره

مشارکت در استاندارد ملی بوشینگ‌های عایقی برای ولتاژهای متناوب بالای 1000 ولت

تالیف کتاب «پایش برخط ترانسفورماتور قدرت»

تالیف کتاب «مرجع کاربردی نرم‌افزار COMSOL Multi-physics برای مهندسان برق»

Scopus
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عایق ها و فشار قوی 8101268 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/11/02 (08:30 - 11:30) ترم اول 1400
مباحث ویژه در قدرت 1 8101634 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/11/05 (08:30 - 11:00) ترم اول 1400
تکنولوژی فشارقوی و عایق ها 8101156 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/17 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1399
کارگاه عمومی 8101304 1 05 هرهفته چهار شنبه (17:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
کارگاه عمومی 8101304 1 02 هرهفته یک شنبه (17:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
کارگاه عمومی 8101304 1 01 هرهفته شنبه (17:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
کارگاه عمومی 8101304 1 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
کارگاه عمومی 8101304 1 04 هرهفته سه شنبه (17:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
مبانی مهندسی برق 8101293 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
عایق ها و فشار قوی 8101268 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/04 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه در قدرت 1 8101634 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/28 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
تکنولوژی فشارقوی و عایق ها 8101156 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/12 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
ماشین های الکتریکی 1 8101425 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/17 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
عایق ها و فشار قوی 8101268 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/26 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارگاه عمومی 8101304 1 04 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه عمومی 8101304 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه عمومی 8101304 1 05 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه عمومی 8101304 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه عمومی 8101304 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:30) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه عمومی 8101304 1 06 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2