اعضای هیات علمی

سعید صفری

سعید صفری،

دانشیار
  • ، تهیه و پیگیری پیشنهاد همکاری در صنعت و فناوری حمل و نقل با دانشگاه برکلی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084902
اتاق : 2-618
صفحه رخ نما
Scopus
  • 540 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 04 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 نامشخص ترم دوم 1398
محاسبات کامپیوتری طراحی الگوریتمی 8101591 3 01 1399/04/16 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 1399/04/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 نامشخص ترم اول 1398
برنامه سازی موازی 8101761 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
تحمل خرابی 8101409 3 01 1398/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 1398/11/02 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 44 نامشخص 3973
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 04 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
محاسبات با کارایی بالا 8101940 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
محاسبات کامپیوتری طراحی الگوریتمی 8101591 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/03 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3