اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
  • ، Technical Program Committee member of "International Symposium on Telecommunications"
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 149 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 249 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
امنیت شبکه پیشرفته 8101534 3 01 1398/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/28 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 47 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه مبانی فناوری اطلاعات 8101700 1 01 نامشخص ترم دوم 1397
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
امنیت شبکه پیشرفته 8101534 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
مباحث ویژه در نرم افزار 2 8101660 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه در قدرت 2 8101635 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/31 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 2 8101345 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/21(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/25(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1