اعضای هیات علمی

آزاده شاکری

آزاده شاکری

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82085022
اتاق : 2-517
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1250 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 2150 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

  • مدیر بخش فناوری اطلاعات 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایلینویز در اربانا-شمپین ، علوم کامپیوتر

1381 ← 1387

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1375 ← 1379

کلمات کلیدی