اعضای هیات علمی

آزاده شاکری

آزاده شاکری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82089722
اتاق : 2-517
صفحه رخ نما
Scopus
  • 823 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1509 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

  • مدیر بخش فناوری اطلاعات 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ایلینویز در اربانا-شمپین ، علوم کامپیوتر

1381 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1375 ← 1379

فعالیت های علمی