اعضای هیات علمی

سیامک محمدی

سیامک محمدی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | نرم افزار
شماره تماس : 82084935
اتاق : 1-226
صفحه رخ نما
Scopus
  • 556 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 952 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1371 ← 1375

M.Sc ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1369 ← 1371

کارشناسی ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1365 ← 1369

فعالیت های علمی