اعضای هیات علمی

سیامک محمدی

سیامک محمدی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | نرم افزار
شماره تماس : 82084935
اتاق : 1-226
صفحه رخ نما
Scopus
  • 886 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۶
Google Scholar
  • 1415 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1371 ← 1375

M.S ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1369 ← 1371

کارشناسی ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1365 ← 1369

کلمات کلیدی