اعضای هیات علمی

ناصر یزدانی

ناصر یزدانی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شبکه و سیستم‎های امن | معماری کامپیوتر | فناوری اطلاعات | مخابرات | نرم افزار(مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)
شماره تماس : 82084975
اتاق : 2-732
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1386 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها