اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی،

دانشیار
  • عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
  • عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
  • امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82085046
اتاق : 2-307
صفحه رخ نما
Scopus
  • 868 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 1220 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP) 8101125 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
مباحث ویژه در مخابرات 2 8101638 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/17 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1399
امنیت مخابرات 8101931 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/18 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
سیگنال ها و سیستم ها 8101538 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/05 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP) 8101125 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/17 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه در مخابرات 8101637 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/12 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
امنیت مخابرات 8101931 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/21 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 06 نامشخص نامشخص 3973
پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP) 8101125 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/04 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مباحث ویژه 2 8101345 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/30 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
امنیت مخابرات 8101931 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/22 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP) 8101125 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/05 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه در مخابرات 8101637 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/31 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP) 8101125 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
رمزنگاری 8101812 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/03 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP) 8101125 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مخابرات 8101637 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2