اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی،

استادیار
  • عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
  • عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
  • عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089746
اتاق : 2-307
صفحه رخ نما
Scopus
  • 740 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1043 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پایان نامه ها و رساله ها