اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی،

دانشیار
  • عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
  • عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
  • عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82085046
اتاق : 2-307
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1129 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1552 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پایان نامه ها و رساله ها