اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی،

دانشیار
 • عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
 • عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
 • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
 • امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82085046
اتاق : 2-307
صفحه رخ نما
Scopus
 • 882 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 1228 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال