اعضای هیات علمی

مسعود اسدپور

مسعود اسدپور،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084951
اتاق : 2-720
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1305 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2180 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.