اعضای هیات علمی

مسعود اسدپور

مسعود اسدپور،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084951
اتاق : 2-720
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1559 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 2437 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حسابگری زیستی 8101176 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/10 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم 8101728 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/14 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
شبکه اجتماعی 8101927 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/21 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 08 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
حسابگری زیستی 8101176 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/28 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
شبکه اجتماعی 8101927 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/22 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
حسابگری زیستی 8101176 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/29 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه 1 8101344 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
حسابگری زیستی 8101176 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 1 8101344 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/18(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1