اعضای هیات علمی

مسعود اسدپور

مسعود اسدپور،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084951
اتاق : 2-720
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1559 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 2437 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طرح های کاربردی