اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2247 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 3213 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها