اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3500 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 4245 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۸

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال