اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2124 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 2582 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پایان نامه ها و رساله ها