اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2658 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3235 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

نام نوع تلفن آدرس  
آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی پژوهشی 61119744 ساختمان جدید دانشکده برق و کامپوتر، آزمایشگاه شماره 013 ازمایشگاه-الکترونیک-قدرت-و-سیستم-های-انرژی1
مدار و اندازه گیری 1 و 2 آموزشی 61114368 ساختمان قدیم،طبقه اول مدار-و-اندازه-گیری-1-و-2