اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2028 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 2483 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی پژوهشی 61119744 ساختمان جدید دانشکده برق و کامپوتر، آزمایشگاه شماره 013
مدار و اندازه گیری 1 و 2 آموزشی 61114368 ساختمان قدیم،طبقه اول