اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2481 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 3019 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی پژوهشی 61119744 ساختمان جدید دانشکده برق و کامپوتر، آزمایشگاه شماره 013
مدار و اندازه گیری 1 و 2 آموزشی 61114368 ساختمان قدیم،طبقه اول